Nieuwsbrief | Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord | 3 juni 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webversie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ruimtelijke kaders en verkeer

Eind februari en begin maart hebben wij de ruimtelijke kaders gepresenteerd tijdens (digitale) informatieavonden. Tijdens deze bijeenkomsten waren er vooral nog vragen en onduidelijkheden over de verkeersintensiteit. Ook is er gesproken over de aansluiting van de omliggende wegen op het parkeererf. Wij hebben aangegeven dit onderwerp verder uit te werken. Op dit moment zijn wij in gesprek met een verkeersbureau. Dit bureau maakt de verkeersintensiteiten inzichtelijk en werkt de aansluitingen op het parkeererf verder uit. Zodra wij hierover meer informatie hebben, informeren wij u hier opnieuw over.

Informatie avond gemist?

Heeft u de informatieavonden niet bij kunnen wonen, maar bent u wel benieuwd naar de ruimtelijke kaders? Download dan de presentatie. De meest gestelde vragen hebben wij voorzien van een antwoord. Deze kunt hier downloaden.

Architectenselectie

Voor het bouwplan zelf is, in samenwerking met de scholen en de kinderopvang, een architect geselecteerd. LKSVDD architecten B.V. is het architectenbureau dat aan de slag gaat met het ontwerpen van het bouwplan. LKSVDD is gevestigd in Enschede en heeft veel ervaring met het ontwerpen van schoolgebouwen. In een volgende nieuwsbrief stellen de architect en de scholen/kinderopvang zich aan u voor.

Wat wordt er bedoelt met ruimtelijke kaders?
De ruimtelijke kaders geven onder andere aan waar er gebouwd mag worden, waar er niet gebouwd mag worden, hoe hoog de bebouwing mag zijn en waar ruimte komt voor parkeren en verkeer. De ruimtelijke kaders vormen de basis voor het ontwerp bestemmingsplan, waarover de raad na de zomer besluit. Daarnaast worden de kaders die zich richten op de bebouwing meegegeven aan de architect.
Contact
Marieke van der Heijden
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Tel: 14 015
ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl
 
Twitter   Facebook   Youtube   RSS