Nieuwsbrief | Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord | 12 April 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webversie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
(Concept) ruimtelijke kaders
De gemeente is aan de slag gegaan met de ruimtelijke kaders. Deze ruimtelijke kaders geven onder andere aan waar er gebouwd mag worden, waar er niet gebouwd mag worden, hoe hoog de bebouwing mag zijn en waar ruimte komt voor parkeren en verkeer. De ruimtelijke kaders vormen de basis voor het ontwerp bestemmingsplan, waarover de raad na de zomer besluit. Daarnaast worden de kaders die zich richten op de bebouwing meegegeven aan de architect.

Informatieavonden

Op 25 februari, 2 maart en 3 maart 2021 hebben wij (digitale) informatieavonden georganiseerd over het project. Wij hebben de aanwezigen meegenomen in het verhaal rondom de (concept) ruimtelijke kaders. Heeft u de avonden niet bij kunnen wonen, maar bent u wel benieuwd naar het verhaal? Download dan de presentatie. De meest gestelde vragen hebben wij voorzien van een antwoord. Deze kunt hier downloaden.

Onderzoeken

Voor het project worden de komende periode diverse onderzoeken uitgevoerd. Zo wordt er een geluidsonderzoek, een nader bodemonderzoek en een ecologisch onderzoek gedaan.

Het ecologisch onderzoek houdt in dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van bepaalde soorten vleermuizen en vogels. Tot oktober 2021 vinden daarom meerdere locatiebezoeken plaats door ecologisch specialisten, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.
De bodem van het terrein moet nader worden onderzocht op asbest en metaalverontreinigingen. Deze bodemonderzoeken worden in de meivakantie uitgevoerd, zodat er geen belemmeringen zijn voor de school.

In het geluidsonderzoek worden de gevolgen van het geluid onderzocht. Zowel de geluidsbelasting van de nieuwe ontwikkeling op de omgeving als de geluidsbelasting van de omgeving op de nieuwe ontwikkeling worden beoordeeld.

Architectenselectie

Voor het bouwplan zelf wordt op dit moment, in samenwerking met de scholen, een architect geselecteerd. De selectie van de architect wordt gedaan door middel van een Europese aanbesteding. Op dit moment zijn er vier partijen geselecteerd voor de gunningsfase. Zij zullen hun plan van aanpak en visie presenteren. Naar verwachting is in mei 2021 de architect bekend.

Braakliggend terrein

Het braakliggend terrein aan de kant van de Meidoornlaan zaaien we op korte termijn in met gras. Het terrein wordt daarvoor eerst vlak gemaakt. Daarna zetten we het terrein af met de al aanwezige bouwhekken, zodat het gras goed kan groeien. Dit duurt afhankelijk van het weer 4-6 weken, waarna de bouwhekken worden weggehaald.

Contact
Marieke van der Heijden
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Tel: 14 015
ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl
 
Twitter   Facebook   Youtube   RSS