Nieuwsbrief Hart van Nootdorp | 18 maart 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webversie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gebiedsvisie
In de gebiedsvisie Hart van Nootdorp hebben we de kaders geformuleerd voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Deze kaders beschrijven de eisen waar de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte (minimaal) aan moet voldoen. Daarnaast wordt de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen beschreven. Download de gebiedsvisie.

In april besluit de gemeenteraad over de gebiedsvisie. De gemeenteraad vergadert in drie stappen:

1. Beeldvormend (31 maart 2021)
2. Oordeelvormend (8 april 2021)
3. Besluitvormend (22 april 2021)

De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn online te volgen via onze website.

Ecologisch onderzoek
Rond de locaties in het project Hart van Nootdorp moet onderzoek uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van bepaalde soorten vleermuizen en vogels. Tot oktober 2021 vinden daarom meerdere veldbezoeken plaats door ecologisch specialisten, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.

De specialisten lopen rondom de projectlocaties met speciale apparatuur, onder andere om te ‘luisteren’ of er vleermuizen aanwezig zijn. U hoeft zich dus geen zorgen te maken vanwege rondlopende onbekende personen op soms vreemde tijdstippen. De ecologisch specialisten zijn in het bezit van een toestemmingsbrief van de gemeente.
Verplaatsing sirene
Bij de oude brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp stond een sirene van het landelijke waarschuwingsstelsel (WAS). Het waarschuwingsstelsel dient om burgers te waarschuwen bij rampen of grootschalige ongelukken en bestaat uit ongeveer 4200 sirenes. Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur wordt deze sirene getest. Donderdag 11 maart is de sirene bij de brandweerkazerne verplaatst naar het parkeerterrein tussen de voetbalvelden aan de Sportparkweg. De sirene moest verplaatst worden vanwege de voorgenomen sloop van de brandweerkazerne en de bouwplannen.
Contact
Rens Boersma | Sanne Kerkhofs
Tel: 14 015
hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
 
Twitter   Facebook   Youtube   RSS