Nieuwsbrief | Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord | 15 oktober 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webversie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Welke stappen zijn er gezet?

Voor de zomer beloofden wij om na de zomer bij u terug te komen. Aangezien de zomer alweer even achter ons ligt, het lijkt inmiddels wel herfst, is het hoog tijd voor een update. We nemen u graag mee in waar we nu mee bezig zijn:

  • De scholen zijn gestart met het opstellen van het Programma van Eisen. Hierin wordt met name opgenomen welke ruimten de scholen nodig hebben voor hun activiteiten.
  • Op basis van beleid, de kwaliteiten van het gebied (denk hier bijvoorbeeld aan water- en groenstroken) en onderzoek werken we de (concept) randvoorwaarden voor dit project uit.
  • We hebben ICSadviseurs de opdracht gegeven om te ondersteunen gedurende de ontwerp- en bouwfase van dit project. ICSadviseurs is gespecialiseerd in huisvestingsadvies op het gebied van zorg, onderwijs, sport en welzijn. Zij hebben vanaf de voorkant van het project al een adviserende rol.

Proces en (globale) planning


Participatie

Zodra de (concept) randvoorwaarden in beeld zijn gebracht, komen we graag bij u terug om u over deze voorwaarden te bevragen. Wij willen dan onder andere van u weten of u nog aanvullingen, wensen en/of belangrijke aandachtspunten heeft. Deze waardevolle informatie halen we op aan de hand van een digitale enquête. Mogelijk volgt er na deze enquête nog een verdiepingsslag op bepaalde thema‚Äôs.

Werkzaamheden terrein

Het kan zijn dat u binnenkort werkzaamheden ziet op het terrein in de hoek van de Groen van Prinstererkaan en Meidoornlaan (voormalig gronddepot). In afwachting van de nieuwbouw wordt het terrein vlak gemaakt en we ruimen alles netjes op.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar:

ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.

Contact
Marieke van der Heijden
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Tel: 14 015
ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl
 
Twitter   Facebook   Youtube   RSS